Styrket fokus på forskningens impact – NFA’s årsberetning for 2019


Bestyrelsesformandens tilbageblik

Stina Vrang Elias, bestyrelsesformand for NFA, ser i forordet tilbage på nogle af de mest markante resultater og forandringer for NFA i 2019.

Udforsk de enkelte forskningsområder

Ny Viden 2019

’Ny viden 2019’ 

Rapporten ’Ny viden 2019’ giver et overblik over væsentlige forskningsresultater fra NFA i 2019 og forskernes bud på, hvad resultaterne kan betyde for praksis på arbejdsmiljøområdet. Derudover rummer rapporten en samlet liste over publikationer fra NFA i 2019.

Styrket fokus på forskningens impact – NFA’s årsberetning for 2019