Arbejdsmiljø i Danmark

NFA følger løbende, hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred udvikler sig samt virksomhederne arbejdsmiljøindsats.

Det gør NFA blandt andet gennem to spørgeskemaundersøgelser, som NFA gennemfører ca. hvert andet år i perioden 2012-2020. Det drejer sig om undersøgelserne