Andre datasæt

NFA har indsamlet eller adgang til flere andre datasæt.

NFA har forskellige datasæt vedrørende arbejdsmiljøet, som man kan få adgang til ved at kontakte NFA. 

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, 2012

Den første runde af spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH)’ blev gennemført i 2012. Data fra undersøgelsen blev oprindeligt offentliggjort som uvægtede resultater - dvs. de faktisk indsamlede data fra undersøgelsen.

Er du interesseret i at få adgang til disse data, så kan du henvende dig til NFA på nfa@nfa.dk.

Efterfølgende er data fra AH2012 offentliggjort som vægtede resultater sammen med data fra AH2014 og AH2016 - dvs. at der er taget højde for, at svarprocenterne varierer med køn, alder og jobgruppe. Disse data finder du på https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2010

I 2010 gennemførte NFA en undersøgelse af Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark. Data er baseret på svarene fra ca. 10.600 beskæftigede personer mellem 18-59 år.

Er du interesseret i at få adgang til disse data, så kan du henvende dig til NFA på nfa@nfa.dk.

Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD)

DAD er en forskningsdatabase om arbejdstid baseret på Regionernes registreringer af individuel arbejdstid blandt alle ansatte i perioden fra 2007 til 2011.

Læs mere om DAD.

Data om psykisk arbejdsmiljø – NAK2005

Data om det psykiske arbejdsmiljø i Danmark i 2005 blandt et udsnit af danske lønmodtagere.

Er du interesseret i at få adgang til disse data, så kan du henvende dig til NFA på nfa@nfa.dk.  


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00