Netværk og partnerskaber

Samarbejde gennem netværk og partnerskaber er en vigtig del af den måde NFA udvikler og formidler viden.

Netværksmøde Foto Istock

NFA planlægger og gennemfører forskningsprojekter i samarbejde med interessenter og arbejdspladser. Det bidrager til, at videreudvikle metoder til at implementere forskningsbaseret viden i den praksis, som arbejdspladserne har.

Derudover arbejder NFA på i højere grad at nyttiggøre erfaringer og feedback fra arbejdspladserne i forskningen ved at inddrage interessenter og udvikle samarbejde, partnerskaber og netværk med relevante aktører.

Konkrete igangværende netværk og partnerskaber

Partnerskab om mental sundhed

Sammen med bl.a. Komitéen for Sundhedsoplysning og Operate har NFA opbygget et partnerskab for mental sundhed, som omfatter en meget stor gruppe af samfundsbærende interessenter. Partnerskabet arbejder for at styrke mental sundhed på arbejdspladsen og mindske mentale helbredsproblemer ved at skabe trivsel på arbejdspladsen. Partnerskabsmodellen er udtryk for en erkendelse af, at store samfundsmæssige problemstillinger kun kan løses på tværs af sektorer og med aktiv inddragelse af en bred vifte af væsentlige interessenter. >> Besøg mentalsundhed.dk

Formidlingsnetværk

NFA’s formidlingsnetværk har til formål at styrke formidlingen af forskningsbaseret viden. Her har forskere og formidlere en tæt netværksdialog med væsentlige interessenter ved 4-6 årlige møder. I formidlingsnetværkene sidder der blandt andet repræsentanter fra de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådgiverne og Arbejdstilsynet.

Tematiske netværk

Udvalgte forskningsområder blandt andet på nano-området og forskningen i SOSU’ers arbejdsmiljø har opbygget tematiske netværk med praktikere og væsentlige interessenter og videnaftagere.

Arbejdsmiljøakademiet

Arbejdsmiljøakademiet er et partnerskab med Arbejdsmiljørådgiverne, hvor forskningsbaseret viden mødes med praktisk rådgivning. Ideen er, at lade forskere og rådgivere mødes og kvalificere hinandens arbejde gennem udveksling af henholdsvis ny viden og praktiske erfaringer.