NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur

Forskningsprogrammet om arbejdsulykker og sikkerhedskultur sigter mod at skabe viden, som bidrager til sunde og sikre arbejdspladser med et højt sikkerhedsniveau og en proaktiv sikkerhedskultur.

NFA prioriterer forskningen inden for følgende temaer

Baggrund for og årsager til arbejdsulykker

Her undersøges, hvilke faktorer, der har betydning for, at der opstår arbejdsulykker, herunder hvorfor nogle grupper af medarbejdere har en øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker, og hvorfor der er forskel mellem sammenlignelige lande

Konkrete tiltag og interventioner

Her undersøges, hvilke tiltag der mest effektivt kan forbedre arbejdspladsernes sikkerhed og sikkerhedskultur samt forebygge arbejdsulykker. Herunder arbejdes der også med at afdække årsager til, at arbejdspladser lykkes med at undgå ulykker. Der er særligt fokus på brancher med høj risiko for arbejdsulykker samt fokus på særligt udsatte grupper.

Vedvarende ulykkesforebyggelse

Her undersøges det, hvordan effekterne af ulykkesforebyggelse fastholdes på lang sigt, også under foranderlige og dynamiske forhold.

Yderligere oplysninger

Mere om arbejdsulykker og sikkerhedskultur 

Læs mere om NFA's forskning i den seneste strategi.

 • Arbejdets indhold og organisering
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  Se alle
 • Arbejdsskader
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2020
  Procesevalueringsmodel - SOSU
  2020
  Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2018
  Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers
  Se alle
 • Arbejdsulykker
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  2021
  Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Sikre landbrug
  2020
  Procesevalueringsmodel - SOSU
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Risk perceptions and safety cultures in the handling of nanomaterials in academia and industry [Epub ahead of print]
  2019
  From risk perception to risk governance in nanotechnology: A multi-stakeholder study
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2019
  Pilot test of a tailored intervention to improve apprentice safety in small construction companies
  2019
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace
  Se alle
 • Epidemiologi
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Shift work and risk of occupational, transport and leisure-time injury. A register-based case-crossover study of Danish hospital workers
  Se alle
 • Interventioner
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2020
  Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2019
  Pilot test of a tailored intervention to improve apprentice safety in small construction companies
  2019
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace
  Se alle
 • Krav i arbejdet
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  Se alle
 • Overvaagning
  ****AFSLUTTET PROJEKTER****
  2018
  En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten
  Se alle
 • Seniorer
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  Se alle
 • Sikkerhedsadfaerd
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Sikre landbrug
  2020
  Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen
  Se alle
  ****AFSLUTTET PROJEKTER****
  2017
  Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Risk perceptions and safety cultures in the handling of nanomaterials in academia and industry [Epub ahead of print]
  2019
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace
  2019
  Occupational safety and health among young workers in the Nordic countries: A systematic literature review
  2015
  Social identity in the construction industry: implications for safety perception and behaviour
  Se alle
 • Sikkerhedsklima
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2021
  Sikre landbrug
  Se alle
  ****AFSLUTTET PROJEKTER****
  2016
  Sikkerheds-APP
  2010
  Fællesnordisk spørgeskema om sikkerhedsklima
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2019
  Determinants of safety climate in the professional logging industry
  2018
  Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers
  Se alle
 • Sikkerhedskultur
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2022
  SeniorArbejdsLiv
  2021
  Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser
  2021
  Virtual Design and Construction – kan nye software-teknologier forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen?
  2021
  Sikre landbrug
  2020
  Procesevalueringsmodel - SOSU
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2020
  Risk perceptions and safety cultures in the handling of nanomaterials in academia and industry [Epub ahead of print]
  2019
  From risk perception to risk governance in nanotechnology: A multi-stakeholder study
  2019
  Leader-team perceptual distance affects outcomes of leadership training: Examining safety leadership and follower safety self-efficacy
  2019
  Pilot test of a tailored intervention to improve apprentice safety in small construction companies
  2019
  Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace
  Se alle
 • Unge og nyansatte
  ****AFSLUTTET PROJEKTER****
  2020
  Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder - et kollaborativt udviklingsprojekt
  2017
  Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis
  Se alle
  Tidsskriftsartikler
  2019
  Pilot test of a tailored intervention to improve apprentice safety in small construction companies
  2019
  Precarious work among young Danish employees - A permanent or transitory condition?
  2019
  Occupational safety and health among young workers in the Nordic countries: A systematic literature review
  Se alle
 • Vaerktoejer
  ****IGANGVÆRENDE PROJEKTER****
  2020
  Procesevalueringsmodel - SOSU
  Se alle