Forskeruddannelse

NFA bidrager til uddannelsen af ph.d.-studerende i samarbejde med universiteterne.

Målsætningen er, at der hvert år er 5 ph.d.-studerende, helt eller delvist aflønnet af NFA, som forsvarer deres afhandling. NFA har løbende ca. 15 ph.d.-studerende ansat. 

Igangværende ph.d.-studier ved NFA 


Anders Lerche
Designing productive work to promote cardiorespiratory fitness and health in blue-collar workers – The Goldilocks principle in industrial workers.
NFA og Syddansk Universitet.

Claudia Andrea Torero Gutierrez
Airway exposure to metal oxide nanomaterials and acute phase response.
NFA og Københavns Universitet.

Emilie Da Silva
Målemetode til at bestemme inhalerede partiklers potentielle giftighed.
NFA og Danmarks Tekniske Universitet.

Emilio Di Ianni
In vitro prediction of in vivo lung inflammation, acute phase response and genotoxicity using simple and complex cell cultures.
NFA og Københavns Universitet.

Esben Nedergård Olsen
Hvordan spilbaserede indsatser kan accelerere implementering og forankring af planlagte kontinuerte og episodiske forandringer.
NFA og Copenhagen Business School.

Else Holmfred
Dissolution testing of manufactured nanomaterials in biologically relevant fluids for risk assessment and grouping.
NFA og Danmarks Tekniske Universitet.

Jacob Andenkjær-Skinnerup
At klarlægge PPAR-gammas involvering i alkoholers effekter på brystkræftudvikling.
NFA og Danmarks Tekniske Universitet.

Jeppe Karl Busk Sørensen
Kort sygefravær blandt unge: en registerbaseret undersøgelse af betydningen af psykosociale arbejdsmiljøforhold.
NFA og Københavns Universitet.

Katharina C. Jeschke
Sikkerhedsklima i organisationer: Ledelsens betydning for sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen.
NFA og Copenhage Business School.

Kathrine Sørensen
Ledelsesadfærd, rolleklarhed på arbejde og mentalt helbred i den danske arbejdsstyrke.
NFA og Københavns Universitet.

Lene Rasmussen
NFA og Syddansk Universitet.

Majbritt Thorhauge Grønvad
Bedre psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser. Beskrivelser af bevægelser og besvær.
NFA og Roskilde Universitet.

Malene Jagd Svendsen
Development and process evaluation of a self-management app for low back pain.
NFA og Syddansk Universitet.

Melker Staffan Johansson
Siddetid og hjertekarsygdom.
NFA og Syddansk Universitet.

Patrick Joseph Crowley
Walking at work and leisure – dual-task, age and health.
NFA og AAlborg Universitet.

Regitze Sølling Wils
Mechanisms of carbon nano-induced mesothelioma.
NFA og Københavns Universitet.

Rúni Bláfoss
Dosis-responssammenhæng mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarebutikker.
NFA og Syddansk Universitet.

Sebastian Skals Ladegaard
Muskelskeletal modellering af manuelt løftearbejde i den danske supermarkedssektor.
NFA og Aalborg Universitet.

Sebastian Venge Skovlund
Forebyggelse, håndtering og rehabilitering af knæartrose på arbejdspladsen.
NFA og Syddansk Universitet.

Signe Agnete Møller
Spildevand, affald og slam – identificering og kvantificering af eksponering for biologiske agenser, risikovurdering og arbejdsbetingede helbredsrisici.
NFA og Aalborg Universitet.

Afsluttede ph.d.-studier ved NFA inden for de seneste 5 år

2020

Charlotte Lund Rasmussen
Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid?
NFA og Københavns Universitet.

John Keer White
Eksponering for MRSA og andre bakterier ved arbejde med levende dyr.
NFA og Aalborg Universitet.

Kathrine Pape Madsen
Maternal stress at work and in private life during pregnancy: Implications for development of asthma and other allergic diseases in their children.
NFA og Aalborg Universitet.

Mads Nordentoft
Psychosocial work environment and risk of developing type 2 diabetes: incidence, mechanisms and sickness absence.
NFA og Københavns Universitet.

Martin Rune Hassan Hansen
Can pyrethroid pesticides cause diabetes?
NFA og Aarhus Universitet.

Sofie Østergaard Jaspers
Betydningen af forudsætninger og kontekst for en vellykket implementeringsproces.
NFA og Københavns Universitet.


2019


Alexander Christian Østerskov Jensen
Characterization and modelling of the effect of atmospheric pollutants and engineered nano materials to occupational indoor air quality.
NFA og Københavns Universitet.

Anders Brostrøm Bluhme
Establishing sampling- and analytical procedures for the quantification of nanoparticles in aerosols and condensing conditions.
NFA og Danmarks Tekniske Universitet.

Astrid Skovmand
Nanoparticles and effects on male reproductive function.
NFA og Københavns Universitet.

Eszter Török
Work-unit social capital and the risk of long-term sickness absence in the healthcare sector.
NFA og Københavns Universitet.

Helena Breth Nielsen
Working hours, sleepiness and the risk of accidents.
NFA og Københavns Universitet.

Johanna Koivisto
PEDEQ: Protein entities for functionalization, detection and quantification of fullerens.
NFA og Københavns Universitet.

Jonas Ørts Vinstrup
Forflytningsulykker på danske hospitaler.
NFA og Aarhus Universitet.

Maria Helena Vieira Pereira Guerra Andersen
Cardiovascular and genotoxic human health effects of occupational exposure to combustion derived particulate matter.
NFA og Københavns Universitet.

2018


Anne Konring Larsen
Organizing health literacy in nursing homes – evaluation of a workplace intervention.
NFA og Syddansk Universitet.

Betina Nørgaard
Nationwide cohort studies on injury risks and a safety intervention study among male workers in Denmark.
NFA og Københavns Universitet.

Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen
Udvikling og forandring af samarbejdsrelationer i medarbejderinddragende arbejdsmiljøindsatser.
NFA og Copenhagen Business School.

Justyna Modrzynska
Toxicological effects of accumulation of nanoparticles in the liver.
NFA og Danmarks Tekniske Universitet.

Mikkel Brandt Petersen
Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for MSB i byggebranchen.
NFA og Aalborg Universitet.

2017


Iben Louise Karlsen
Development of sustainable safety culture in a large multinational Company.
NFA og Københavns Universitet.

Julie Lagersted-Olsen
Physical activities at work and the development of musculoskeletal pain – a prospective investigation in the DPhacto study.
NFA og Syddansk Universitet.

Kristina Karstad
DOSES – Danish observational study of eldercare work and musculoskeletal disorders.
NFA og Syddansk Universitet.

Stefan Bengtson
In vivo and in vitro toxicity of graphene.
NFA og Roskilde Universitet.

2016


Biase Liguori
Qualitative and quantitative methods for exposure assessment for nanomaterials.
NFA og Danmarks Tekniske Universitet.

Daniel Vest Christophersen
Accelereret åreforkalkning ved eksponering for nanopartikler.
NFA og Københavns Universitet.

Dorte Boesby Dahl 
The making of the public parking attendant. Dirt, aesthetics, and inclusion in public service Work.
NFA og Copenhagen Business School.

Elisabeth Framke
Effect and process evaluation of a participatory organizational intervention focusing on core job tasks.
NFA og Aalborg Universitet.

Emil Sundstrup
Effects of physical exercise and workplace adjustment among slaughterhouse workers.
NFA og Syddansk Universitet.

Kenneth Jay
A Multifactorial and Individualized Workplace Intervention on Chronic Musculoskeletal Pain and Stress in Female Laboratory Technicians: A Randomized Controlled Trial with a Cross-Sectional Analysis of Work Ability.
NFA og Syddansk Universitet.

Laura Veng Kvorning
En realistisk vurdering af forebyggelsespakker - en arbejdsmiljøindsats målrettet små virksomheder i auto- og bygge- og anlægsbrancherne.
NFA og Københavns Universitet.

Markus Due Jakobsen
Effect of workplace- versus home-based physical exercise on musculoskeletal pain, perceived exertion and physical function among healthcare workers - a cluster randomized controlled trial including a reliability study.
NFA og Syddansk Universitet.

Morten Villumsen
Forward bending of the trunk and low back pain among bluecollar workers. Addressing the role of social support and the exposure pattern of forward bending.
NFA og Aalborg Universitet.

Sofie Mandrup Hansen
Rheumatoid Arthritis and Work – Risk and Risk Factors for long term sickness absence, Unemployment, and Disability Pension.
NFA og Københavns Universitet.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00