Vejledning

NFA har en vigtig opgave med at vejlede ph.d.-studerende samt bachelor- og specialestuderende indskrevet på de danske universiteter.

Forskere fra NFA vejleder ph.d.-studerende indskrevet på universiteterne, især Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, men i stigende grad også andre danske og udenlandske universiteter som fx Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Lund Universitet og University of Sheffield. 

Forskere fra NFA vejleder også bachelor- og specialestuderende, ligesom studerende har mulighed for at benytte NFA’s laboratoriefaciliteter og data. 

Forskere fra NFA er også censorer og bedømmere ved en række forskellige uddannelsesinstitutioner.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00