Vejledning

NFA har en vigtig opgave med at vejlede ph.d.-studerende samt bachelor- og specialestuderende indskrevet på de danske universiteter.

Forskere fra NFA vejleder ph.d.-studerende indskrevet på universiteterne, især Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, men i stigende grad også andre danske og udenlandske universiteter som fx Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Lund Universitet og University of Sheffield. 

Forskere fra NFA vejleder også bachelor- og specialestuderende, ligesom studerende har mulighed for at benytte NFA’s laboratoriefaciliteter og data. 

Forskere fra NFA er også censorer og bedømmere ved en række forskellige uddannelsesinstitutioner.