MEDvirk – digital tjekliste til indsatser på sosu-arbejdspladser

En digital tjekliste, MEDvirk, skal hjælpe plejehjem og andre SOSU-arbejdspladser med at gennemføre og lykkes med indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet.

Implementering af en arbejdsmiljøindsats er svær at gennemføre i hverdagen. I tæt samarbejde med SOSU-branchen har et forskerteam på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, udviklet denne tjekliste, der kan skabe overblik over, hvor tæt arbejdspladsen er på at nå i mål med indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet.

Ifølge forskningen er der præcist 11 områder, der er vigtige at tage hånd om. Det er de 11 områder, der danner baggrund for tjeklistens 11 spørgsmål.

Sådan gør du

Brug tjeklisten, når I har en ny idé, en APV-handleplan eller når I er gået i stå og har brug for hjælp til at få sat handling bag en idé.

Tjeklisten er gratis at bruge og henvender sig til jer i arbejdsmiljøgruppen eller MED-udvalget på SOSU-området.

Se kampagnevideoen og instruktionsvideoen


Baggrund

Værktøjet MEDvirk er udviklet på baggrund af forskningsprojekterne:

  • MEDvirk - Branchespecifikt Implementeringsredskab (UBA). 
  • NORMA - Norm og værdibaseret model for arbejdsmiljøarbejdet på sosu-arbejdspladser

Yderligere oplysninger

Charlotte DN Rasmusen, seniorforsker på NFA