Spørgeskemaer

Her finder du en række spørgeskemaer udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Spørgeskemaerne kan anvendes i det praktiske arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladser og virksomheder.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - Et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - Et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø ≫

DPQ findes i to udgaver. En udgave, der er målrettet forskning i psykisk arbejdsmiljø, og en udgave til arbejdspladser, der ønsker at kortlægge og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II) ≫

Forskere på NFA udviklede i 2004-2005 et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). Spørgeskemaet findes i tre udgaver til tre forskellige målgrupper.

Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser - NOSQ-2002

Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser - NOSQ-2002 ≫

Spørgeskemaet NOSQ-2002 kan anvendes til at undersøge arbejdsbetingede hudlidelser og eksponeringer i arbejdsmiljøet, som kan føre til hudlidelser.

Nordisk spørgeskema om arbejdsrelateret sikkerhed (NOSACQ-50)

Nordisk spørgeskema om arbejdsrelateret sikkerhed (NOSACQ-50) ≫

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsklima kan bruges til at få en status på det øjeblikkelige sikkerhedsklima og evaluere sikkerhedstiltag, der er sat i gang.

Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur

Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur ≫

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur kan bruges til at kortlægge sikkerhedskulturen på to niveauer i virksomheder med over 10 ansatte.

Spørgeskema til måling af udbrændthed

Spørgeskema til måling af udbrændthed ≫

Spørgeskemaet kan bruges til at måle egen udbrændthed i forhold til personlig, arbejdsrelateret eller klientrelateret udbrændthed.

Undersøgelse af sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører

Undersøgelse af sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører ≫

Disse to skemaer til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for distributionschauffører kan bruges til at afdække sikkerheden hjemme i transportfirmaets terminal, i lastbilen og ved aflæsning hos kunder.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, VAI

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, VAI ≫ Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om virksomheders indsatser på arbejdsmiljøområdet. 

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH ≫

Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om, hvordan beskæftigede i Danmark opfatter deres arbejdsmiljø og helbred.

Spørgeskema til måling af social kapital

Spørgeskema til måling af social kapital ≫

Formålet med dette spørgeskema er at give arbejdspladser informationer, der kan danne grundlag for overvejelser om, hvor og hvordan arbejdspladsen eventuelt kan sætte ind for at vedligeholde eller forbedre den sociale kapital.