Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - Et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø i to udgaver

NFA har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø – Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - som blev lanceret i 2017, og som findes i to udgaver

Spørgsmålene i Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) belyser 38 forskellige temaer, der fordeler sig på fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Arbejdets indhold og organisering
  2. Krav i arbejdet
  3. Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  4. Konflikter i arbejdet
  5. Trivsel i arbejdet.

Læs mere og find DPQ spørgeskemaet i de to udgaver

DPQ Forskningsskema

Et valideret spørgeskema, der bredt forsøger at dække de problemstillinger, der kendetegner det psykosociale arbejdsmiljø på nutidige arbejdspladser.

Åbn DPQ Forskningsskema

DPQ Arbejdspladsskema

Et anvendelsesorienteret spørgeskema, der forsøger at indfange de mest relevante aspekter af det psykosociale arbejdsmiljø. Arbejdspladsskemaet er en ægte ‘delmængde’ af Forskningsskemaet.

Åbn DPQ Arbejdspladsskema

Udviklingen af DPQ spørgeskemaet

I forbindelse med udviklingsarbejdet er de enkelte spørgsmål og de forskellige skalatemaer blevet grundigt analyseret, og forskerne har fundet, at de alle har betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet på tværs af en bred kreds af jobgrupper.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) er blevet testet blandt 4.340 arbejdstagere i Danmark, der fordeler sig på 14 jobgrupper. 

Læs mere om testen af DPQ spørgeskemaet

Du kan læse om testen af DPQ-spørgeskemaets validitet og reliabilitet i NFA's dokumentationsrapport:

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, NFA, Juli 2017, 330 sider.

Baggrund

Det nye spørgeskema bygger videre på NFA’s tidligere spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø - Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II).

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen