Spring over hovedmenu

Andre datasæt

NFA har indsamlet eller adgang til flere andre datasæt.

NFA har forskellige datasæt vedrørende arbejdsmiljøet, som man kan få adgang til ved at kontakte NFA. 

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, 2012

Den første runde af spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH)’ blev gennemført i 2012. Data fra undersøgelsen blev oprindeligt offentliggjort som uvægtede resultater - dvs. de faktisk indsamlede data fra undersøgelsen.

Er du interesseret i at få adgang til disse data, så kan du henvende dig til NFA på nfa@nfa.dk.

Efterfølgende er data fra AH2012 offentliggjort som vægtede resultater sammen med data fra AH2014 og AH2016 - dvs. at der er taget højde for, at svarprocenterne varierer med køn, alder og jobgruppe. Disse data finder du på https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2010

I 2010 gennemførte NFA en undersøgelse af Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark. Data er baseret på svarene fra ca. 10.600 beskæftigede personer mellem 18-59 år.

Er du interesseret i at få adgang til disse data, så kan du henvende dig til NFA på nfa@nfa.dk.

Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD)

DAD er en forskningsdatabase om arbejdstid baseret på Regionernes registreringer af individuel arbejdstid blandt alle ansatte i perioden fra 2007 til 2011.

Læs mere om DAD.

Data om psykisk arbejdsmiljø – NAK2005

Data om det psykiske arbejdsmiljø i Danmark i 2005 blandt et udsnit af danske lønmodtagere.

Er du interesseret i at få adgang til disse data, så kan du henvende dig til NFA på nfa@nfa.dk.