Spring over hovedmenu

Tværgående forskning

Tværgående forskning

Sygefravær, seniorer og unge er eksempler på emner, som flere forskningsområder på NFA
forsker i.

Nogle job- og aldersgrupper på det danske arbejdsmarked har flere forskellige samtidige udfordringer i deres arbejdsmiljø, og det afspejler NFA’s forskning inden for de fem strategiske forskningsområder.

Sosuassistenter og –hjælpere er et godt eksempel på det. De oplever generelt deres arbejde som meningsfuldt, og at det giver arbejdsglæde samtidig med, at arbejdet kan være både fysisk og psykisk krævende i en grad, så en stor andel af dem må forlade arbejdsmarkedet før tid. Der er derfor brug for viden og værktøjer, der kan bidrage til at styrke deres arbejdsmiljø på flere forskellige områder.

Sygefravær er et andet eksempel på et emne, som forskellige forskningsområder på NFA har højt på agendaen. I 2017 havde lønmodtagere i Danmark i gennemsnit 8,5 sygedage. Hvis det tal skal ned, er der brug for vidt forskellige indsatser alt efter jobgruppe.

Her på siden kan du dykke ned i fire tværgående temaer, som NFA prioriterer i sin forskning – sygefravær, unge, seniorer og social- og sundhedsassistenter og –hjælpere.


Temaer om tværgående forskning

 


 

Direktør Steffen Bohni

Direktør Steffen Bohni

- Det handler om at tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne bliver sundere af at udføre selve arbejdet med den rigtige balance mellem fysisk aktivitet og hvileperioder - uden at det går på kompromis med kerneopgaven, effektivitet og produktivitet. I så fald vil medarbejderne potentielt set være sundere ved fyraften end ved arbejdets start.