Spring over hovedmenu

Sundhedsfremme og træning i arbejdstiden

Ergonomisk arbejdsmiljø| Sundhedsfremme og træning i arbejdstiden

Småøvelser i arbejdstiden kan potentielt nedbringe langtidssygefraværet med 13 procent. Det kan fx være 3 x 10 minutter pr. uge, hvor musklerne i nakke, skuldre og ryg styrkes.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

NFA forsker i, hvordan man bl.a. gennem træning kan fremme sundhed og forebygge smerter og sygefravær blandt medarbejdergrupper med stillesiddende og fysisk betonet arbejde.

Om sundhedsfremme og træning i arbejdstiden

Hvad er sundhedsfremme på arbejdspladsen?

Sundhedsfremme på arbejdet handler om at øge medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsevne. Det kan fx være gennem fysisk aktivitet, der øger den fysiske kapacitet, forebygger smerter og nedsætter risikoen for sygefravær.

Hvorfor er sundhedsfremme vigtigt?

Sundhedsfremme, bl.a. med småøvelser på arbejdspladsen, kan mindske smerter og forebygge sygefravær både blandt medarbejdere med stillesiddende arbejde og fysisk betonet arbejde. Det har forskning gennem de sidste mange år vist.

Betegnelsen småøvelser bruges om korte træningspas, som fx kan være 3 x 10 minutter pr. uge med elastikøvelser eller øvelser med kropsvægt, hvor musklerne i nakke, skuldre og ryg styrkes. Fælles for øvelserne er, at der ikke er behov for fitnessfaciliteter, omklædning eller efterfølgende bad.

Hvis alle danske arbejdspladser indfører småøvelser i arbejdstiden, kan man potentielt forebygge 13 procent af det lange sygefravær i Danmark, dvs. fravær i over 30 dage. Korte træningspas i arbejdstiden kan derfor være en rigtig god investering for danske arbejdspladser.

Hvordan kan man indføre sundhedsfremme på arbejdspladsen?

For at det i praksis skal lykkes at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen på længere sigt, handler det meget om at fremme en kultur med gode vaner. Man kan fx indføre, at alle medarbejdere bruger 10 minutter på småøvelser lige inden frokosten, eller når der er brug for en kort pause om eftermiddagen. Det kan være en god idé at få det ind i kalenderen, eksempelvis tre gange om ugen, så man husker at få det gjort.

En af udfordringerne ved at indføre træning i arbejdstiden har vist sig at være, at kortuddannede jobgrupper både får færre sundhedstilbud og deltager mindre, selvom de får det tilbudt i arbejdstiden. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan arbejdspladsen kan danne vaner, strukturer og retningslinjer for at nå ud med sundhedsfremme på arbejdspladsen hos disse grupper. Det er også vigtigt at finde ud af, hvordan kortsigtede gode erfaringer kan fastholdes over længere tid og indbygges i virksomhedernes kultur.

Professor Lars L. Andersen

Professor Lars L. Andersen

- Sundhedsfremme på arbejdspladsen handler meget om at fremme en kultur med gode vaner. For eksempel at man sammen med kollegerne bruger 10 min. på småøvelser lige inden frokosten, eller når der er brug for en kort pause om eftermiddagen.


Relaterede temaer om ergonomisk arbejdsmiljø