Spring over hovedmenu

Vold og trusler

Psykisk arbejdsmiljø | Vold og trusler

Vold og trusler forekommer hyppigst på arbejdspladser, hvor man arbejder med andre mennesker.

Kilde: NFA

Vold og trusler på arbejdet kan få meget alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred. Det viser forskning fra NFA. Bl.a. er der en øget risiko for depression og hjertekarsygdomme, hvis man har været udsat for vold og trusler på arbejdspladsen.

Om vold og trusler

Hvad er vold og trusler på arbejdet?

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx krads, spyt, spark, slag, fastholdelse eller overfald.

Arbejdsrelateret vold kan også dreje sig om psykisk vold eller trusler om vold som fx trusler om hærværk mod arbejdspladsen eller trusler rettet mod medarbejderes familie, venner eller ejendom. Trusler kan også ske uden brug af ord, fx med brug af tegn med hænderne eller i form af tegninger.

Arbejdsrelateret vold drejer sig næsten altid om vold fra kunder, klienter og borgere.

Hvad er konsekvenserne af vold og trusler på arbejdet?

Forskning viser flere alvorlige konsekvenser af vold og trusler på arbejdet. Der er bl.a. større risiko for, at medarbejdere ender i lange sygemeldinger efter at have oplevet vold og trusler i forbindelse med arbejdet.

Vold og trusler på arbejdet er også forbundet med en øget risiko for at få diabetes og hjertekarsygdomme. Der er desuden større sandsynlighed for at skulle igennem hospitalsbehandling for depression for medarbejdere, der fortæller om oplevelser med arbejdsrelateret vold og trusler.

Seniorforsker Birgit Aust

Seniorforsker Birgit Aust

- At forebygge vold på arbejde kræver opmærksomhed på situationer med øget risiko for eksempel gennem god kommunikation mellem medarbejdere, en fælles tilgang i krisesituationer og løbende evaluering af situationer, som potentielt kan udvikle sig til voldsepisoder.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø