Spring over hovedmenu

Indflydelse

Psykisk arbejdsmiljø | Indflydelse

"Jeg tror, at man skal have indflydelse for at være et menneske. For du er ikke et menneske, hvis du ikke har indflydelse" - fra interviewundersøgelse om indflydelse.

Kilde: NFA

 

 

Forskning fra NFA viser, at indflydelse i arbejdet er med til at styrke trivsel og det psykiske velbefindende blandt medarbejdere. Samtidig kan lav indflydelse på arbejdet øge risikoen for bl.a. langvarigt sygefravær.

Om indflydelse

Det kan have stor betydning for medarbejderes psykosociale arbejdsmiljø, om de oplever, at de har indflydelse i deres arbejde.

NFA forsker i, hvordan indflydelse i arbejdet kan styrke trivslen på arbejdspladsen, og hvilke konsekvenser det kan få, når medarbejdere ikke føler, at de har medbestemmelse i forbindelse med deres arbejdsopgaver.

Hvad er indflydelse på arbejdet?

Indflydelse finder som udgangspunkt sted i relation til kolleger og ledere. Indflydelse er bl.a.:

  • At vælge eller være med til at vælge, hvilke metoder der skal bruges til at løse en opgave.
  • At selv kunne sætte tidsramme for, hvornår opgaven løses.
  • At føle, at ens ideer og synpunkter bliver grebet.
  • At kunne komme til orde og diskutere uenigheder og derefter være med til at beslutte, hvad der er den bedste løsning.

Forskning fra NFA viser en positiv sammenhæng mellem stor indflydelse i arbejdet og psykisk velbefindende på både kort og lang sigt.

Hvilke konsekvenser har lav indflydelse på eget arbejde?

Meget forskning peger på, at medarbejdere, der mangler indflydelse i arbejdet, har lavere trivsel end dem, der oplever at have mere medindflydelse. Og at de har større risiko for langvarigt sygefravær.

Samtidig ses en forøget risiko blandt medarbejdere med lav indflydelse for forskellige helbredsproblemer, fx depression.

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

- Vi ser, at medarbejdere forbinder følelsen af at have indflydelse med at føle sig anerkendt som menneske og behandlet som en værdifuld del af fællesskabet. Så vi er inde på nogle områder, som er virkelig vigtige for menneskers psykiske velbefindende, for der er meget forskning, der peger på, hvor vigtigt anerkendelse og respekt fra andre er.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø