Spring over hovedmenu

Mobning

Psykisk arbejdsmiljø | Mobning

Knap hver 10. lønmodtager svarer ja til, at de har været udsat for mobning i forbindelse med deres arbejde.

Kilde: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere (NOA-L) 2023, Arbejdstilsynet

Mobning på arbejdet kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne. Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at der bl.a. er en sammenhæng mellem mobning på arbejdet og sygefravær.
NFA forsker i konsekvenserne af mobning, og hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladsen.

Om mobning på arbejdspladsen

Hvad er mobning på arbejdspladsen?

Mobning finder sted, når en person gentagne gange og over længere tid bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger på sit arbejde. De krænkende handlinger kan dog først defineres som mobning, hvis den krænkede føler, at det er svært til at forsvare sig effektivt imod dem.

Hvad er konsekvenserne af mobning på en arbejdsplads?

Forskning fra NFA viser, at det kan have alvorlige følger, når en medarbejder er blevet mobbet på arbejdspladsen. Der er bl.a. fundet en sammenhæng mellem mobning og en øget risiko for langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Forskningen viser også, at mobning på arbejdet er en stor belastning for medarbejdernes psykiske velbefindende og kan føre til mentale helbredsproblemer som depression. Mobning på arbejdet hænger endda sammen med en højere risiko for selvmord og forsøg på selvmord – særligt blandt mænd.

Seniorforsker Thomas Clausen

Seniorforsker Thomas Clausen

- Vi ved, at personer, der oplever at være udsat for mobning på arbejdspladsen, har en større risiko for depression, langvarigt sygefravær, udstødelse fra arbejdsmarkedet – og endda selvmord. Derfor er det vigtigt, at vi gør en indsats for at forebygge mobning på arbejdspladsen.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø