Spring over hovedmenu
Styregruppen bag udvikling af NFA's politik om krænkende handlinger

Krænkende handlinger på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres: Find inspiration i NFA’s eget materiale

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 23-05-2024

Både medarbejdere og ledere på NFA får en håndsrækning med nyt opdateret materiale mod krænkende handlinger.

En uønsket berøring til julefrokosten, en ubehagelig kommentar i kantinen eller kolleger, der hvisker om dig bag din ryg.

Hvad gør man, når man bliver udsat for krænkende handlinger på arbejdet? Eller hvis man som arbejdsplads ønsker at lave en forebyggende indsats?

De spørgsmål har medarbejdere og ledere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) haft for øje i forbindelse med, at vi har opdateret vores politik mod krænkende handlinger og udarbejdet tre nye onepagers, der skal vejlede os i at forebygge og håndtere hændelser.

- NFA’s vigtigste opgave er at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, så selvfølgelig går vi også hele vejen for at passe på vores egne medarbejdere, siger vicedirektør Rikke Thoning Solaas, der har stået i spidsen for at få udarbejdet materialet.

- Det nye materiale skiller sig ud fra det tidligere ved at været kort og præcist. Vi håber selvfølgelig at kunne forebygge krænkende handlinger på NFA, men der er også hjælp at hente, hvis en hændelse alligevel opstår. Bl.a. er der en særskilt onepager til medarbejdere, der oplever at blive krænket, og til lederen, der skal håndtere situationen.

NFA’s materiale mod krænkende handlinger indeholder:

  • NFA's politik mod krænkende handlinger
  • Onepager 1: Til forebyggelse af krænkende handlinger
  • Onepager 2: Til medarbejderen, der oplever eller er vidne til en krænkende handling
  • Onepager 3: Til lederen, der skal håndtere oplevelse af en krænkende handling

Seksuel chikane, diskrimination, vold og trusler er nu også i fokus

Tilbage i 2013 gik NFA forrest og var blandt de første arbejdspladser i Danmark til at få en politik mod negative handlinger og mobning. I det opdaterede materiale fra 2024 bliver medarbejdere og ledere også klædt på til at forebygge og håndtere seksuel chikane, diskrimination samt vold og trusler. 

- For ti år siden havde man ikke det samme fokus på krænkende handlinger, men i dag er vi gennem forskningen blevet meget klogere på, hvor alvorlige konsekvenser det kan have for medarbejdere at blive udsat for fx seksuel chikane og diskrimination, siger Rikke Thoning Solaas.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en politik og handleplaner, der kan støtte vores medarbejdere i forhold til alle typer af krænkende handlinger.

Alle medarbejdere har bidraget

En arbejdsgruppe på tværs af NFA’s forskningsområder har udarbejdet materialet, og alle medarbejdere på NFA har haft mulighed for at komme med deres input undervejs. 

Både definitionerne af de forskellige typer af krænkende handlinger og de konkrete anvisninger i materialet bygger på den nyeste forskning.

- NFA’s vigtigste opgave er at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø på danske arbejdspladser, så selvfølgelig går vi også hele vejen for at passe på vores egne medarbejdere, siger vicedirektør Rikke Thoning Solaas.


Læs mere

Find materialet her:

Onepager 1: Sådan forebygger vi krænkende handlinger i dagligdagen

Onepager 2: Til medarbejderen, der har været udsat for eller vidne til en krænkende handling

Onepager 3: Til lederen, der skal håndtere en krænkende handling


Kontakt


 

Hvad er krænkende handlinger?

I NFA’s politik mod krænkende handlinger dækker begrebet over:

  • Negative handlinger
  • Mobning
  • Seksuel chikane
  • Diskrimination
  • Trusler
  • Vold