Spring over hovedmenu

Arbejdstid og nattevagter

Psykisk arbejdsmiljø | Arbejdstid og nattevagter

Risikoen for, at man melder sig syg efter en nattevagt, er 22% højere end efter en dagvagt.

Kilde: NFA

Tilrettelæggelse af arbejdstiden kan have stor betydning for den enkelte medarbejder. NFA forsker i, hvordan fx lange arbejdsdage eller arbejde om aftenen og natten kan hænge sammen med øget risiko for ulykker og udfordringer for helbredet.

Om arbejdstid og nattevagter

Mange medarbejdere i Danmark arbejder ikke bare i tidsrummet 9.00 til 17.00. Nogle er på job i aften- og nattetimerne, mens andre har ekstra lange arbejdsuger.

Brancherne for transport af passagerer, hospitaler og politi, beredskab og fængsler har flest medarbejdere, der enten har faste eller skiftende nattevagter. Det viser en undersøgelse fra NFA fra 2018. Den viser også, at natarbejde typisk er mest udbredt i yngre aldersgrupper og blandt mænd.

Hvilke risici er forbundet med nattevagter?

Tilrettelæggelsen af arbejdstider kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte. Nattevagter kan spille negativt ind på medarbejdernes døgnrytmer og øge behovet for hvile og restitution.

Forskning fra blandt andet NFA viser fx, at der er en sammenhæng mellem natarbejde og øget risiko for visse former for abort og ulykker.

Der er også 22 procent større risiko for, at man melder sig syg efter en nattevagt end efter en dagvagt. Og risikoen for at melde sig syg efter tredje nattevagt i træk er 44 procent højere sammenlignet med første nattevagt.

Nattevagter kan samtidig have negativ betydning for medarbejderes generelle sundhed. Forskning fra NFA peger på, at medarbejdere med fast natarbejde er mindre tilbøjelige til at stoppe med at ryge og har sværere ved at blive mere fysisk aktive i deres fritid.

Hvordan mindskes risici ved nattevagter?

Forskere på NFA undersøger, hvordan natarbejde kan gøres mere sikkert for medarbejderne, og hvordan risikoen for bl.a. ulykker og kræft kan mindskes. De forskningsfaglige anbefalinger er:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højst 9 timers varighed af vagter
  • Desuden bør gravide normalt arbejde højst én nattevagt om ugen for at mindske risikoen for ufrivillig abort og andre graviditetskomplikationer.
Professor Anne Helene Garde

Professor Anne Helene Garde

- Natarbejde påvirker bl.a. kroppens naturlige døgnrytmer og søvnen negativt og hænger sammen med øget risiko for ulykker, visse kræftformer og ufrivillig abort.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø