Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljøøkonomi

Arbejdsmiljøøkonomi

Er der økonomi i arbejdsmiljø? Det vil NFA's nye forskningsområde i arbejdsmiljøøkonomi bl.a. bidrage til at afdække.

Arbejdsmiljøøkonomi er et nyt spirende forskningsfelt på NFA og på verdensplan. NFA’s vision er at skabe et aktivt forskningsmiljø, som kan bidrage til at belyse de økonomiske aspekter af arbejdsmiljøet og integrere økonomiske metoder og viden om økonomiske konsekvenser i arbejdsmiljøforskningen og arbejdsmiljøpolitikken bredt set.

Når arbejdsmiljøet ikke bliver prioriteret, kan det nemlig koste dyrt bl.a. i produktionstab og udgifter til sygefravær, førtidspension og sundhedsvæsenet, og det påvirker dermed vores samfundsøkonomi. Men de indsatser og den kontrol, der skal understøtte det gode arbejdsmiljø, koster også. Så hvad betaler sig bedst for samfundet og virksomhederne?

NFA’s forskning i arbejdsmiljøøkonomi fokuserer både på konkret økonomisk evaluering og konsekvensvurdering af arbejdsmiljøforhold. Derudover har NFA en vigtig opgave med at bidrage på verdensplan til udviklingen af metoder til at vurdere økonomiske aspekter relateret til arbejdsmiljøet.

Læs forskningsprogrammet for NFA's forskning i arbejdsmiljøøkonomi


Temaer om arbejdsmiljøøkonomi

 

Forskningschef Joachim Lynggaard Boll

Forskningschef Joachim Lynggaard Boll

- Økonomiske analyser kommer helt sikkert til at fylde mere i arbejdsmiljødebatten. Vores ambition er at bidrage til diskussionerne ud fra arbejdsmiljøøkonomiske analyser af aktuelle problemstillinger.