Spring over hovedmenu

Teknologier og digitalisering

Sikkerhed og ulykker | Teknologier og digitalisering

IT-systemer, overvågning, apps, exoskeletter, vend-let-senge og meget mere. Indførelsen af nye teknologier og digitalisering sætter aftryk på arbejdsmiljøet.

 

Nye teknologier og digitale værktøjer kan mindske den fysiske belastning i arbejdet, understøtte forebyggelsen af ulykker og forenkle komplekse eller ensformige arbejdsopgaver. Men hvordan kan virksomhederne sikre sig, at det reelt styrker arbejdsmiljøet, når de tager nye teknologier i brug? Det undersøger NFA.

Om teknologier og digitalisering

Hvad er nye teknologier og digitalisering?

Teknologi har udviklet sig fra vi udviklede hjulet til nutidens sociale medier, artificial intelligence og selvkørende robotteknologier, og der kommer hele tiden nye teknologier til. Exoskeletter, velfærdsteknologier som vend-let-senge og loftlifte samt computerprogrammer inden for bl.a. Virtual Design and Construction (VDC) er gode eksempler på nye teknologier, som vinder hastigt frem.

Hvad har nye teknologier og digitalisering med arbejdsmiljø at gøre?

Smerter (MSB) og arbejdsulykker er udbredte blandt medarbejdere, som har et fysisk betonet arbejde. Medarbejdere inden for vidensarbejde samt sundheds- og omsorgsarbejde har udfordringer med indflydelse i arbejdet, arbejdsmængde og tidspres. Udfordringer som disse øger risikoen for langvarigt sygefravær og for, at medarbejdere må stoppe med at arbejde, før de når folkepensionsalderen. NFA forsker i, hvordan arbejdspladser kan udnytte de muligheder, som nye teknologier og digitalisering rummer til at forebygge alvorlige udfordringer i arbejdsmiljøet.

Hvad kan arbejdspladserne gøre?

Arbejdspladser får størst udbytte af at indføre nye teknologier, hvis de sætter fokus på deres strategiske arbejdsmiljøarbejde, etiske vurdering og på at inddrage medarbejderne. Ellers risikerer arbejdspladsen, at de teknologiske løsninger blive en belastning frem for en hjælpende hånd for medarbejderne. Det viser forskning fra NFA.

Seniorforsker Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev

Seniorforsker Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev

- I forskningen ser vi ofte det interessante paradoks, at ledelsen måske forestiller sig, at hvis bare de indfører en ny teknologi på arbejdspladsen, så kan personalet både arbejde hurtigere og på egen hånd. Men faktisk kan teknologien øge behovet for koordinering og god kommunikation.


Relaterede temaer om sikkerhed og ulykker