Spring over hovedmenu

Om NFA

Kort om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

NFA er en uafhængig sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet (BM) og den største forskningsinstitution på arbejdsmiljøområdet i Danmark. Vi vægter faglighed og nytænkning højt, og er anerkendt både nationalt og internationalt for at udføre forskning indtil højeste internationale niveau. Vi har næsten 200 videnskabelige publikationer årligt, og ca. 70 procent bliver offentliggjort i toptidsskrifter, der er relevante for NFA's forskningsområder.

NFA’s viden om arbejdsmiljø omfatter:

Derudover forsker NFA også i flere tværgående emner: seniorer, unge, sygefravær og social- og sundhedsarbejde.

Vi skaber relevant og anvendelig forskning

En stor del af vores forskning foregår i tæt samarbejde med arbejdspladser, faglige organisationer, myndigheder og andre relevante aktører. Samarbejdet starter i udviklingen af et nyt forskningsprojekt og indtil projektet er afsluttet og resultaterne er formidlet på en måde, så de kan anvendes til at styrke arbejdsmiljøet.

Det er afgørende for os, at vores viden bidrager til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark. Viden fra NFA skal derfor være relevant og anvendelig på alle niveauer fra arbejdsmiljøorganisationer og faglige organisationer til konsulenter, myndigheder og politikerne på Christiansborg.

Vi samarbejder nationalt og internationalt

Vi samarbejder både med dygtige kolleger i Danmark og udlandet, som forsker i mange af de samme problematikker i arbejdsmiljøet. Faktisk bliver ca. 90 pct. af vores forskning til i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Derudover bidrager vi med ny viden til den internationale regulering af arbejdsmiljøet - fx til EU’s regulering af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet og Verdenssundhedsorganisationen WHO’s klassificering af skadelige stoffer.

NFA er finansieret via en grundbevilling på finansloven, bevillinger fra offentlige og private fonde, forskningsprogrammer finansieret af EU samt indtægtsdækket virksomhed.

Vedtægt

I ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’ kan du blandt andet læse om NFA's formål og kerneopgaver.

NFA’s bestyrelse kan fremsætte forslag til ændringer af vedtægten, som så skal godkendes af beskæftigelsesministeren.

Læs ’Vedtægt for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’ (pdf)