Spring over hovedmenu

Følelsesmæssige krav

Psykisk arbejdsmiljø | Følelsesmæssige krav

Risikoen for hospitalsbehandlet depression er henholdsvis 1,32 og 1,19 gange højere hos medarbejdere, som har høje følelsesmæssige krav i deres arbejde.

Kilde: NFA 2022

Følelsesmæssige krav i arbejdet kan bl.a. betyde, at man som medarbejder skal forholde sig til personer i svære situationer. Det kan fx være sygdom, kriser eller sociale problemer. Forskning fra NFA viser, at høje følelsesmæssige krav på arbejdspladsen kan øge risikoen for eksempelvis sygefravær og depression.

Om følelsesmæssige krav

Hvad er følelsesmæssige krav?

Følelsesmæssige krav i arbejdet betyder, at ansatte må vise empati og engagere sig følelsesmæssigt i de mennesker, som de kommer i kontakt med på arbejdet. Det kan være kontakten til fx klienter, kunder og patienter, der stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne, eller det kan være evnen til at rumme menneskers følelser og håndtere egne følelser.

NFA forsker i, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø kan påvirke medarbejderes helbred. Her kan niveauet af følelsesmæssige krav spille ind i forhold til, hvor belastende arbejdsmiljøet opleves.

Hvilke konsekvenser har høje følelsesmæssige krav i arbejdet?

Forskning fra NFA viser, at der er en sammenhæng mellem høje følelsesmæssige krav på arbejdspladsen og en øget risiko for langtidssygefravær, psykiske lidelser og depression.

Hvilke brancher stiller høje følelsesmæssige krav til medarbejderne?

Høje følelsesmæssige krav opleves blandt mange medarbejdere inden for brancher som undervisning, sundhed og omsorg, hvor man som medarbejder ofte skal støtte og forholde sig til personer i svære situationer. Det kan fx være sygdom, kriser eller sociale problemer.

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

- Der er tegn på, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan være forbundet med en række negative konsekvenser for trivsel og helbred, men vi mangler fortsat sikker viden på området. Derfor er det vigtigt, at vi forsker i både konsekvenser og håndtering af at have et følelsesmæssigt krævende arbejde.


Relaterede temaer om psykisk arbejdsmiljø