Spring over hovedmenu

Forebyggelse af ulykker

Sikkerhed og ulykker | Forebyggelse af ulykker

Effektiv forebyggelse af arbejdsulykker kræver både en systematisk og en konkret indsats på arbejdspladsen.

NFA forsker i, hvordan arbejdspladser bedst forebygger arbejdsulykker. NFA udvikler også værktøjer, som arbejdspladser kan bruge til deres sikkerhedsarbejde - fx en sikkerhedsapp, forebyggelsestrappe, hjælp til byggeformænd og spørgeskema til at måle samarbejdet om sikkerhed.

Om forebyggelse af ulykker

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en pludselig og uventet hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Hvordan forebygger arbejdspladser bedst ulykker?

Der er tre overordnede principper i forebyggelsen af arbejdsulykker:

  • Forebyggelsestiltag skal tænkes ind TIDLIGT i planlægningen af arbejdet.
  • Der skal findes løsninger så HØJT oppe af forebyggelsestrappen som muligt.
  • Det forebyggende arbejde skal være BREDT forankret – organisatorisk og ledelsesmæssigt og med medarbejdernes aktive medvirken.

Ulykker sker af mange forskellige årsager, og der kan være medvirkende årsager, som ofte er svære at få øje på. Som grundlag for sin forebyggelse af ulykker bør arbejdspladsen derfor gennemgå alle relevante forhold, der kan føre til ulykker på arbejdspladsen.

Læring fra nærvedulykker kan også være et vigtigt redskab for arbejdspladsen til at prioritere og gennemføre passende tiltag til at nedbringe risikoen for arbejdsulykker. Passende tiltag skal gerne følge de ovenstående principper, for at være effektive på arbejdspladsen.

Forskning i arbejdsulykker

NFA forsker i, hvilke tiltag der er mest effektive i forebyggelsen af arbejdsulykker, og hvordan arbejdspladser bedst iværksætter forebyggende tiltag på arbejdspladsen. Fokus er på, hvordan arbejdspladserne kan opbygge en stærk sikkerhedskultur, bl.a. ved at udvikle deres sikkerhedsklima, involvering af medarbejderne og en systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats.

NFA udvikler også værktøjer, som arbejdspladser kan bruge i deres forebyggende arbejde og til at se, hvor gode ledelse og medarbejdere er til at samarbejde om sikkerheden på arbejdspladsen.

Seniorforsker Johnny Dyreborg

Seniorforsker Johnny Dyreborg

- Effektivt forebyggelse af arbejdsulykker kræver en proaktiv indsats. Den består dels af den systematiske indsats, hvor ledelsen prioriterer arbejdsmiljøindsatsen og gør den til en naturlig del af det daglige arbejde for ledere og medarbejdere, og dels konkrete forebyggende tiltag, der mindsker risikoen for ulykker.


Relaterede temaer om sikkerhed og ulykker