Spring over hovedmenu

Kemikalier

Kemisk arbejdsmiljø | Kemikalier

Kemikalier er en del af arbejdsmiljøet for medarbejdere, der bl.a. arbejder med rengøring, i byggeriet, i transportsektoren og generelt med maskiner.

 

Kemikalier i arbejdsmiljøet er et vigtigt fokusområde for NFA. NFA forsker både i, hvordan og hvor meget medarbejdere bliver udsat for kemikalier i arbejdsmiljøet, om og i givet fald hvordan kemikalierne påvirker medarbejdernes helbred, samt hvordan man bedst muligt forebygger denne udsættelse.

Om kemikalier i arbejdsmiljøet

Hvorfor forebygge udsættelse for farlige kemiske stoffer på arbejdet?

Forskning viser, at nogle kemikalier øger risikoen for at udvikle sygdomme som kræft og lunge- og hjertekarsygdom, hvis man bliver udsat for dem på arbejdet. Langt de fleste kemikalier er ikke undersøgt for eventuelle skadelige effekter på helbredet, så der er brug for mere viden om farligheden af de kemikalier, som findes i arbejdsmiljøet.

Udfordringer og løsninger

NFA undersøger, om medarbejdere bliver udsat for farlig kemi på arbejdet, og udvikler og afprøver metoder til at mindske denne udsættelse. Det sker i samarbejde med arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere har sagt ja til at bære måleudstyr og teste metoder af.

NFA forsker primært i kemiske stoffer, som er dokumenteret skadelige for mennesker og i kemiske stoffer, som er udbredt på mange arbejdspladser.

Hvordan påvirker kemikalier kroppen?

NFA undersøger, hvad der sker i kroppen, når ansatte bliver udsat for kemikalier på arbejdet. Det gør vi for at kunne udvælge og afprøve de mest optimale løsninger til at mindske denne udsættelse i arbejdsmiljøet, og for at kunne rådgive bedst muligt i forhold til en eventuel regulering af brugen af et kemikalie.

Seniorforsker Jorid Birkelund Sørli

-Seniorforsker Jorid Birkelund Sørli

- NFA har videreudviklet ’en kunstig lunge’, som kan vise, om kemiske stoffer kan skade lungerne, hvis man fx indånder dem i arbejdsmiljøet. Test på sprayprodukter, astmamedicin og såkaldte perfluorerede stoffer viser, at den kunstige lunge er god til at forudsige eventuelle gener og akutte påvirkninger af lungerne.


Relaterede temaer om kemisk arbejdsmiljø