Spring over hovedmenu

Er brandslukning, støv og diesel farligt? Forskere fra NFA afslutter fire års forskning i kemi på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 05-07-2024

Hjertekarsygdomme, kræft og andre dårligdomme kan være konsekvensen for medarbejder, der udsættes for farlig kemi i deres arbejdsliv. NFA har bidraget til ny viden og lovgivning, der skal gøre det sikrere og sundere at gå på arbejde.

Et computerbaseret værktøj kan nu finde ud af, om kemikalier kan give brystkræft. 

Det er nu slået fast, at det kan øge risikoen for hjertekarsygdom at indånde forskellige typer metaloxider, som bl.a. dannes ved svejsning eller forarbejdning i metal.

Og WHO har nu klassificeret brandslukning som kræftfremkaldende.

Alt sammen er sket, efter en gruppe af NFA’s forskere i 2019 fik en bevilling til at forske i kemisk arbejdsmiljø som en del af Arbejdsmiljøforliget. 

Siden har de arbejdet hårdt for at at få mest muligt ud af hver en øre, indtil Forskningprogrammet sluttede med udgangen af 2023. 

Bidrag til dansk og international lovgivning og hele 74 videnskabelige artikler

Nu har forskerne gjort status på fire års hårdt arbejde, der er samlet under navnet FFIKA (Forøget Fokus på Forskning i Kemisk Arbejdsmiljø). 

Forskerne har: 

  • Målt udsættelse for bl.a. støv og dieselsod for medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen.
  • Udviklet smartere metoder til målinger af kemisk eksponering i arbejdsmiljøet.
  • Understøttet igangværende udvikling af OECD-vejledninger til karakterisering og test af nanomaterialer.
  • Udarbejdet dokumention for helbredsbaserede grænseværdier for Arbejdstilsynet for prioriterede kemikalier. 
  • Etableret årsagssammenhænge mellem kemiske eksponeringer og sygdomme som hjertekarsygdom, akutte effekter på lungerne og fibrose.
  • Været i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter og andre arbejdsmiljøinteressenter.


Det er dokumenteret gennem bl.a. 74 videnskabelige artikler, fire ph.d.’er og over 20 oplæg for vigtige interessenter.

- Det er altid fantastisk at være nyttig! Og vi er stolte af at have bidraget til at gøre det sundere og mere sikkert at gå på arbejde, siger professor på NFA Ulla Vogel, der har ledet forskningsindsatsen.

- Vi er i fuld gang med anden runde af indsatsen, som blev bevilget som led i Arbejdsmiljøforliget i 2023. Det er vi meget taknemmelige for. Vi fortsætter vores arbejde med at skabe mere viden om den kemiske eksponering på danske arbejdspladser og de mulige helbredseffekter, bl.a. i form af opbyg-ning af en ny database over kemiske målinger i arbejdsmiljøet. Derudover har vi et nyt fokus på den grønne omstilling og hvordan man kan forebygge nye eksponeringer og helbredsrisici i den forbindelse. 


Kontakt