Spring over hovedmenu

NFA's whistleblowerordning

NFA har en whistleblowerordning som bl.a. skal forbedre mulighederne for, at ansatte og sam-arbejdspartnere kan pege på og udtale sig om kritiske forhold, uden de behøver at frygte, at det får negative konsekvenser.

I NFA ønsker vi at få eventuelle fejl og mangler frem i lyset, så vi kan håndtere dem bedst muligt.

Du kan fx indberette om strafbare forhold, overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlige principper. Du kan også indberette om grove personrelate-rede konflikter på arbejdspladsen som fx grov chikane, herunder af seksuel karakter, eller bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Lav en indberetning her

Læs mere om NFA’s whistleblowerordning.

2021-2022 statistik whistleblowerordningen.

2022-2023 statistik whistleblowerordningen.