Spring over hovedmenu

Sygefravær

Tværgående forskning | Sygefravær

Lønmodtagere i Danmark havde i gennemsnit 8,5 sygedage i 2017. Der er derfor et stort potentiale i at forebygge sygefravær bl.a. ved at sætte fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt ledelse.

Kilde: Finansministeriet

Sygefravær kan både skyldes faktorer udenfor og på arbejdspladsen. På NFA forsker vi både i mulige sammenhænge mellem arbejdsmiljø og sygefravær og i indsatser, der kan bidrage til at styrke arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet.

Om sygefravær

Hvad gør medarbejdere syge af at arbejde?

Medarbejdere melder sig ikke kun syge på grund af influenza og maveonde. Forskning viser en klar sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne.

Forskning fra NFA viser bl.a., at medarbejdere, der dagligt eller ugentligt oplever vold, trusler, skænderier, konflikter eller mobning på arbejdet, har 2-3 gange mere sygefravær sammenlignet med medarbejdere, der ikke oplever den form for negative handlinger på arbejdet. Tilsvarende har medarbejdere, som arbejder med ryggen vredet/foroverbøjet, løfter over skulderhøjde og arbejder på knæ/hug mere end halvdelen af deres arbejdstid, 1,5-2 gange mere sygefravær end medarbejdere, der aldrig oplever den form for fysiske krav i arbejdet. Arbejdsulykker fører i mange tilfælde direkte til sygefravær, mens det ofte er vanskeligt at påvise, at der er en direkte sammenhæng mellem kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet og sygefravær.

Hvordan mindsker man sygefravær på grund af arbejdet?

Det er heldigvis muligt at forebygge meget af det sygefravær, som skyldes arbejdsmiljøet. NFA har udviklet flere indsatser, som har en positiv effekt på både arbejdsmiljø og sygefravær.

Fx har et studie fra NFA vist, at mere selvhjulpne børn i vuggestuer, som selv kan tage tøj og sko på, gør arbejdet mindre fysisk krævende for det pædagogiske personale. Dette kan få sygefraværet til at falde. Et andet eksempel er korte træningspas for nakke, skuldre og ryg i arbejdstiden. NFA’s forskning viser, at det potentielt kan mindske langtidssygefraværet med 13 procent. Småøvelser kan være særlig relevante for medarbejdere på velfærdsområdet, hvor der er høje fysiske krav.

Og så ser det også ud til, at gode udviklingsmuligheder og klare roller muligvis kan mindske de potentielle negative konsekvenser af høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som bl.a. findes inden for undervisnings- og omsorgsarbejde.

Seniorforsker Ann Dyreborg Larsen

Seniorforsker Ann Dyreborg Larsen

- Der er for en række faktorer i arbejdsmiljøet påvist en set sammenhæng til sygefravær. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv giver det derfor god mening at mindske sygefraværet ved at styrke arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser.


Anden tværgående forskning