Spring over hovedmenu

Kommende arrangementer

Foto af deltagerne ved stressforskningskonferencen, som blev afholdt i København i 2023.

7. november 2024

20. Stressforskningskonference i København – call for abstracts


Det er allerede tid til at overveje, om din forskning er interessant for deltagerne på årets Stressforskningskonference, som afholdes den 7. november 2024 i København. Deadline for at indsende abstracts er den 11. september 2024. Det gælder både mundtlige præsentationer og posterpræsentationer. Du får en tilbagemelding i slutningen af september.

Læs mere og tilmeld dig allerede nu til konferencen.

Call for abstracts to the 20th stress research conference 2024
Medarbejdere som står og snakker sammen i produktionslokalet.

10. oktober 2024

Årsmøde om Sundhedsmiljø: Få værktøjer og indsigt til at sætte fokus på at styrke sundheden på arbejdspladsen


NFA inviterer til det første årsmøde om Sundhedsmiljø den 10. oktober 2024. Her præsenterer vi i samarbejde med arbejdspladserne Sundhedsmiljøprojekter fra forskellige brancher, herunder transportbranchen, rengøringsbranchen og dagtilbudssektoren.

Læs mere om årsmødet


 

Tidligere arrangementer

25. juni

Ph.d.-forsvar


Hvordan gennemfører offentlige arbejdspladser bedst indsatser for at mindske sygefraværet blandt deres medarbejdere? Det har forsker og ph.d.-studerende Lene Rasmussen, ler@nfa.dk, undersøgt i sit ph.d.-studie, hvor hun bl.a. har undersøgt kontekstuelle faktorer, der påvirker indsatsen og dermed effekten af sygefraværsindsatserne. Lene Rasmussen forsvarer sin afhandling på NFA tirsdag den 25. juni kl. 13-16. Interesserede er velkomne.

Læs mere om ph.d.-forsvaret

20.-21. juni 2024         

Conference: the Economics of Working Environment - WEE2024


The conference aims at bringing together leading scholars all around the world to study how organizational design and leadership impact the well-being of firms and their employees.

The conference is held in Copenhagen June 20 and 21, 2024.

For further information - click here

17. juni 2024

Ph.d.-forsvar


Hvilken betydning har det psykosociale arbejdsmiljø for sygefraværet blandt yngre medarbejdere på danske arbejdspladser? Og er der forskel på arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet blandt yngre arbejdstagere mellem brancher? Det har forsker og ph.d.-studerende Jeppe Karl Busk Sørensen, jks@nfa.dk, bl.a. undersøgt ved at koble data fra forskellige danske registre. Han forsvarer sin ph.d.-afhandling på NFA mandag den 17. juni kl. 13-16. Interesserede er velkomne.

Du kan deltage online her

 

Bannerbillede for webinar med temaet Gør en forskel med den nyeste viden om psykisk arbejdsmiljø

3. maj 2024

Webinar til arbejdsmiljøprofessionelle: 'Få det fra forskeren – gør en forskel med den nyeste viden om psykisk arbejdsmiljø'


Fredag d. 3. maj præsenterede seniorforskerne Thomas Clausen og Ida E. H. Madsen den nyeste forskning inden for psykosocialt arbejdsmiljø.

Læs mere om webinaret eller gense det her

Webinar om psykisk arbejdsmiljø

Asbestfibre set tæt på

19. og 23. april 2024

Informationsmøde om resultater fra forskningsprojekt om asbestudsættelse i byggebranchen


Den 19. og 23. april præsenterede forskere fra Aalborg Universitetshospital, Joblife og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) centrale resultater fra forskningsprojektet ASBYG om udsættelsen for asbest indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere om informationsmødet her

8. marts 2024

Ph.d.-forsvar


Hvilken sammenhæng er der mellem, hvor mange kilo lagerarbejdere dagligt løfter og henholdsvis deres smerter i lænderyggen, træthed i kroppen og mentalt stress? Og hvordan påvirker sammenhængende arbejdsdage og fridage dette blandt lager- og bygningsarbejdere? Det har Rúni Bláfoss undersøgt i sit ph.d.-studie, som han forsvarede fredag den 8.3. på NFA. 

Læs om resultaterne af studiet her. Her finder du også link til hans afhandling med et kort sammendrag på dansk.

18. januar 2024

Ph.d.-forsvar


Identifikation af brystkræftfremkaldende stoffer baseret på en hormonforstyrrende effekt via hæmning af proteinet PPARγ er emnet for Jacob Ardenkjær-Skinnerups ph.d.-studie, som han forsvarede den 18.1. på DTU. Studiet øger forståelsen af, hvorfor eksponering for visse kemiske stoffer potentielt kan øge risikoen for brystkræft. Det kan bl.a. bidrage til at opdage og efterfølgende forhindre eksponering for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet, som potentielt kan fremkalde brystkræft.

Læs mere om ph.d.-studiet

13 december 2023

Evidence-based Mental Health Promotion and Intervention in the Workplace


Online afslutningskonference for forskningsprojektet 'Mental Health Promotion and Intervention in the Workplac (MENTUPP)', som er finansieret gennem EU Horizon 2020.

Læs mere om projektet og konferencen

22 december 2023

Temadag og webinar om Risiko – rangering, opfattelse og kommunikation


Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) afholder temadagen på NFA onsdag den 22. november 2023 kl. 9.50-15.30.

Se programmet for temadagen og tilmeld dig her

6 november 2023

Ph.d.-forsvar om design af industrielt arbejde til at fremme muskel- og skeletsundhed

Er det muligt at organisere arbejdet i industrien ud fra 'Guldlok'-princippet- så det hverken stiller for høje eller for lave ergonomiske krav til medarbejderen men har en 'helt tilpas' ergonomisk balance som fremmer muskelskelet sundhed? Det har Anders Fritz Lærche undersøgt i sit ph.d.-studie.

Han forsvarer sin afhandling den 6. november kl. 10-12 i auditoriet hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100København Ø.

2 november 2023

Stressforskningskonference med fokus på teknostress og stresshåndtering


Altid online, altid tilgængelig, altid klar til multitasking. På dette års stressforskningskonference kan du bl.a. høre om, hvad der forårsager teknostress, og hvordan man kan forhindre det. Du kan også få den aktuelle status på den danske forskning i stresshåndtering.

Læs mere om stressforskningskonferencen 

23 november 2023

Konference om digitalisering på arbejdsmarkedet


’Digitalisering på arbejdsmarkedet’ er emnet for en konference, som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) afholder den 23. november2023, kl. 11.00 – 15.00 hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA), Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Læs mere om konferencen

11 oktober 2023

Temamøde om det biologiske arbejdsmiljø


Hvad betyder det for medarbejdernes helbred at blive udsat for svampe og bakterier i arbejdsmiljøet? Og hvordan kan arbejdspladsen øge sikkerheden? Hør mere om dette på NFA's temamøde.

Læs mere om temamødet

7. juni 2023

Webinar: Hvordan mindsker vi antallet af arbejdsulykker?


Der blev i 2022 anmeldt ca. 46.500 arbejdsulykker. Samtidig mistede 43mennesker livet af at gå på arbejde, og det er det højeste antal i 14 år. Det viser tal fra Arbejdstilsynet. Men hvordan bliver vi bedre til at forebygge arbejds- og dødsulykker? Og hvorfor kan det være en udfordring i nogle brancher? Den 7. juni 2023 kl. 15 afholder NFA webinar om arbejdsulykker.

Læs mere om webinaret

23 maj 2023

Ph.d.-forsvar: Metalpartiklers potentiale til at øge risikoen for hjertekarsygdom.


Kan fem forskellige metalpartikler, der frigives ved svejsning og varmeindustrielle processer, potentielt øge risikoen for hjertekarsygdom, hvis man fx bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet? Det har Claudia Torero Gutierrez undersøgt i hendes ph.d.-studie på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Læs mere om ph.d.-forsvaret

24 april 2023

Temamøde: Hvad ved vi om helbredseffekter og udsættelse for kvarts i arbejdsmiljøet i Danmark?


På dette temamøde får deltagerne en status over den eksisterende viden om kvarts’ effekter på vores helbred, hvor udbredt det er på danske arbejdspladser, hvordan man måler kvarts i arbejdsmiljøet, Arbejdstilsynet stilsynspraksis og en eventuel revision af grænseværdien for kvarts i arbejdsmiljøet.

Læs mere om temamødet

7 december 2022

Webinar: Hvordan kan vi nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor?


Deltag i webinaret den 7. december kl. 15.30-16.45 hvor du kan blive klogere på sygefravær, og om sygefraværet i den offentlige sektor fx kan forebygges gennem et bedre arbejdsmiljø, eller om der er andre faktorer, der spiller ind. Vores deltagere vil også diskutere, hvordan forskning kan bruges i praksis på arbejdspladser til at arbejde systematisk medsygefravær.

Læs mere om webinaret

8. november 2022

Temamøde: Forebyggelse af støv og partikler i arbejdsmiljøet


Kombineret temamøde/webinar om partikler og støv i arbejdsmiljøet. Temamødet sætter især fokus på forebyggelsen af, at medarbejdere bliver udsat for støv og partikler i arbejdsmiljøet.

Læs mere om temamødet