Spring over hovedmenu

Sikkerhedskultur og sikkerhedsklima

Sikkerhed og ulykker | Sikkerhedskultur og sikkerhedsklima

I 2022 blev der anmeldt 90.437 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Ud af dem var 44.003 ulykker relateret til Covid-19.

Kilde: NFA

Sikkerheden på arbejdspladsen hænger sammen med arbejdspladsens sikkerhedskultur og sikkerhedsklima – dvs. hvor godt ledere og medarbejdere samarbejder om at forbedre sikkerheden og forebygge ulykker. NFA forsker i, hvordan arbejdspladser kan styrke deres sikkerhedskultur og sikkerhedsklima. Arbejdspladser, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, har færre alvorlige arbejdsulykker sammenlignet med dem, der prioriterer det lavt, viser forskning fra NFA.

Om sikkerhedskultur og sikkerhedsklima

Hvad er arbejdspladsens sikkerhedskultur?

Sikkerhedskulturen på en arbejdsplads er den måde, ledelse og medarbejdere tænker, taler og forholder sig til sikkerhed og det at forebygge arbejdsulykker.

Hvad er arbejdspladsens sikkerhedsklima?

Sikkerhedsklimaet er et mål for, hvordan medarbejderne oplever prioriteringen af sikkerhed i de daglige arbejdsopgaver.

Hvilke forhold i det daglige arbejde kan medvirke til at nedsætte risikoen for arbejdsulykker?

  • At ledelsen værdsætter det gode eksempel og går forrest som rollemodel.
  • At arbejdspladsen prioriterer og tænker sikkerhed ind i alle opgaver.
  • At sikkerhed er en prioriteret del af den løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere.
  • At der er en åben og anerkendende kultur på arbejdspladsen, så medarbejdere tør gøre opmærksom på sikkerhedsproblemer.
  • At læring fra ulykker og nærvedulykker aktivt indgår i arbejdet med at forbedre sikkerheden.
  • At sikkerheden også prioriteres højt under tidspres.
Seniorforsker Pete Kines

Seniorforsker Pete Kines

- En effektiv vej til at forebygge og mindske ulykker på arbejdspladsen er en ledelse, der klart melder ud, handler og agerer på en måde, der viser, at de prioriterer sikkerheden højt, og at de forventer, at ledere og medarbejdere samarbejder tæt om at styrke sikkerheden på arbejdspladsen.


Relaterede temaer om sikkerhed og ulykker