Spring over hovedmenu

Nyt projekt skal formulere proaktive mål for sikkerhed, sundhed og trivsel

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Charlotte Aagaard Knudsen - 31-01-2019

Ofte måler man arbejdsmiljøarbejdet i form af reduktioner i fx antal ulykker eller sygefravær. Et nyt forskningsprojekt vil formulere og afprøve positive og proaktive mål og KPI’er.

Positive og proaktive mål handler om at se på og måle på de processer, man gerne vil have, og ikke bare måle på det, der er gået galt. I et nyt projekt vil europæiske forskere afsøge den videnskabelige litteratur og give et bud på, hvordan man kan formulere en række positive Key Performance Indicators - KPI’er.

- Det handler om at komme væk fra kun at sætte mål om reduktion i antallet af skader eller sygefravær til at se på, hvordan man kan måle på de processer, der sikrer, at vi får en sundere og sikrere arbejdsdag. Det har stor betydning for, hvordan vi tænker og taler om arbejdsmiljø, siger Pete Kines, seniorforsker ved Det Nationale

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som er en af forskerne bag projektet.

Har man haft en ulykke på arbejdspladsen, gælder det eksempelvis om at sikre, at man har processer, der gør, at man lærer noget af det, der konkret er sket og ikke kun har fokus på antallet af sygedage. Det er en ny måde at tænke arbejdsmiljø inspirereret af Vision Zero-tilgangen, hvor arbejdsmiljø er en mere integreret del af forretningsstrategien og ledelsesansvaret.

Positive mål skal afprøves

Forskerne vil i projektet udvikle en liste af proaktive mål og afprøve dem i praksis. Det kan eksempelvis handle om integrering af arbejdsmiljø i oplæring, træning, uddannelse, løbende vedligeholdelse af maskiner og udstyr, læring af nærvedulykker - inden de bliver til alvorlige hændelser, at arbejdsmiljø inddrages regelmæssigt i møder osv.  Arbejdsmiljø skal i det hele taget handle mere om, hvordan vi skaber sikre og sunde arbejdsprocesser og sørger for, at de følges i hverdagen, siger Pete Kines.

- Proaktive mål er en anden måde at måle på arbejdsmiljøarbejdet, end vi har kendt tidligere. Her er det processerne, der er i centrum. Det er nemmere at håndtere i forhold til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Mange af de traditionelle mål har en meget lang opfølgningstid, og måske vil konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø først vise sig 10-20 år senere, siger Pete Kines, med henvisning til bl.a. nedslidning og kemiske eksponeringer.

I øjeblikket er der ikke ret mange, der bruger positive og proaktive mål, og derfor mangler virksomhederne nogen, de kan benchmarke sig med og lære af. 

- Vi håber, at dette projekt kan give arbejdspladserne et godt udgangspunkt for at arbejde med de nye former for mål med hensyn til både sikkerhed, sundhed og trivsel. Samtidigt skal det være relevant for både store og mindre virksomheder, siger Pete Kines.

Projektet har fået støtte af International Social Security Association (ISSA), som en del af den internationale Vision Zero-kampagne. Projektet går i gang i slutningen af januar. Resultaterne forventes at blive offentliggjort på Vision Zero Summit i Helsinki i november 2019.

Virksomheder i Danmark med erfaringer med positive og proaktive arbejdsmiljømål og -KPI’er er velkomne til at kontakte seniorforsker Pete Kines (se nedenfor), hvis de ønsker at dele deres erfaringer eller deltage i afprøvning af de nye mål.

Læs mere om The Vision Zero Summit

The Vision Zero Summit 

Om Vision Zero-kampagnen

  • Vision Zero er en strategi, der omfatter både ulykker, sundhed og trivsel, og som er baseret på et nyt og anderledes tankesæt om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsatsen. Vision Zero-strategien har fokus på 'visionen' og processen i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, frem for fokus alene på systemer og tal.
  • Den globale Vision Zero-kampagne er lanceret af ISSA, og flere danske virksomheder har tilsluttet sig kampagnen.

Læs mere

Om kampagnen: Den globale Vision Zero-kampagne

Om Vision Zero: Vision Zero en saltvandsindsprøjtning til arbejdsmiljøarbejdet

Pete Kines får japansk sikkerhedspris

Seniorforsker fra NFA, Pete Kines, der i flere år har forsket i Vision Zero, har i november 2018 modtaget en pris ’Mukaidono Safety Award’ fra det japanske nationale institut, The Institute of Global Safety Promotion.

Begrundelsen er, at han har været med til at etablere det videnskabelige grundlag for Vision Zero og inspirere til lanceringen af Vision Zero-kampagnen i Japan. Der lægges særligt vægt på, at Pete Kines har været med til at påvise betydningen af, at topledelsen spiller en aktiv rolle i at etablere en sikkerhedskultur, der skal øge opmærksomheden om sikkerhed igennem alle lag i virksomheden. 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA.