Spring over hovedmenu

NFA's strategi

NFA vil bidrage til at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladser i Danmark. Det vil vi gøre gennem vores forskning, analyser og formidling og i tæt samarbejde med relevante aktører på arbejdsmiljøområdet.

Overordnet formål

Mission

NFA forsker, formidler, uddanner forskere og rådgiver myndigheder for at bidrage til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Vision

NFA tilvejebringer forskningsbaseret viden af høj international kvalitet, som kan anvendes af arbejdspladser, myndigheder og andre aktører i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.

Langsigtede effekter for samfundet

NFA har fire mål for den langsigtede effekt af sit arbejde:

  • NFA bidrager, sammen med andre aktører, til at identificere, udforske, forebygge og håndtere nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder i arbejdsmiljøet i Danmark.
  • NFA’s forskning understøtter opfyldelsen af de nationale mål for arbejdsmiljøet.
  • NFA’s forskning bidrager til at realisere den nationale forskningsstrategi for arbejdsmiljøet.
  • NFA’s forskning skaber samfundsmæssigt aftryk (impact) ved at understøtte vidensgrundlaget for udviklingen af arbejdsmiljøet i Danmark.

 


Læs også

Ledelse og organisering

Resultater

Om NFA