Spring over hovedmenu

Psykisk arbejdsmiljø

To kollegaer der tilrettelægger arbejde sammen

Psykisk arbejdsmiljø

NFA forsker i det psykosociale arbejdsmiljø, der kan sikre medarbejderes trivsel og psykiske og fysiske helbred.

Det psykosociale arbejdsmiljø og tilrettelæggelsen af arbejdet har stor betydning for de ansattes psykiske og fysiske helbred og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. NFA forsker i forebyggelse og konsekvenser af arbejdsmiljømæssige udfordringer som stress, mobning, vold og trusler.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdsmiljø handler om medarbejdernes psykiske oplevelse af arbejdets indhold og organisering og af de sociale forhold på arbejdspladsen. Derfor kaldes forskningsområdet på NFA for psykosocialt arbejdsmiljø.

Mange forhold på arbejdspladsen er en del af det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. ledelse, negativ adfærd, indflydelse og krav.

Læs forskningsprogrammet for NFA's forskning i psykosocialt arbejdsmiljø


Temaer om psykisk arbejdsmiljø