Spring over hovedmenu

Sikkerhedskassen

Sikkerhedskassen er en samling af praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Formål

Værktøjet består af fem simple redskaber, der kan indgå direkte i de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde uafhængig af virksomhedens størrelse eller branche. 
De fem sikkerhedsredskaber er rettet mod både kultur- og adfærdsændringer – hos både ledere og medarbejdere.

Om værktøjet

Der er to typer redskaber i kassen

Aktiviteter

Aktiviteter er redskaber, der bruges til at arbejde med holdninger, roller og forståelse af sikkerhed, samt til at identificere og løse problemer. Aktiviteterne bruges til at arbejde med virksomhedens sikkerhedskultur.

Værktøjer

Værktøjer er konkrete redskaber, der anvendes til at måle og vurdere, hvordan virksomheden klarer sig på det sikkerhedsmæssige område. Dermed kan indsatsområder udpeges. Værktøjerne bruges til at finde og løse arbejdsmiljøproblemer.

Sådan gør du

Til hvert redskab er der et aktivitetsark eller værktøjsark, der på forsiden fortæller, hvad redskabet går ud på, og hvad formålet og målgruppen er. På bagsiden af arkene er fremgangsmåden beskrevet.

Desuden indeholder sikkerhedskassen arbejdsark og eksempelark til hvert af redskaberne.

Yderligere arbejdsark kan enten kopieres, fremstilles selv eller downloades fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest.


Baggrund

Sikkerhedskassen er udviklet på baggrund af forskningsprojektet "Integreret Ulykkesforebyggelse" i samarbejde med Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.


Yderligere oplysninger


Kent Nielsen, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest